Хариу | Нvvр | Тестvvд | Таны анкет | Тусламж | Нэвтрэх
   
 

Саналаа нэмж өгөх


Оюун ухааны хамгийн гол элемент?
Асуудлыг шийдэх дадал, ур дүй
Ой тогтоолт
Оюуны авхаалж, хурд
Хэл зүйн чадвар
Хийсвэр сэтгэлгээ
Ерөнхий мэдлэг
Yр дvн (916) | Бусад санал асуулгууд