Хариу | Нvvр | Тестvvд | Таны анкет | Тусламж | Нэвтрэх
   
 
Номын ангилал
IQ тест, бодлого дасгал
Сэтгэлгээ, шинэ санаа
Оюуны чадварууд, тархи
Бага насны хүүхдэд, 3-7 нас

Бага насны хүүхдэд, 3-7 нас

Оюуны хөгжил 4 нас
Оюуны хөгжил 3 нас
Хүүхдийн математик чадварыг хөгжүүлэх 5-7 нас
Хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэх 3-7 нас
Хүүхдийн зурах үйлийг дэмжих 3-7 нас
Хүүхдийн урлах үйлийг дэмжих 5-7 нас
Хүүхдийн урлах үйлийг дэмжих 3-5 нас
Хүүхдийн сэтгэн бодох үйлийг дэмжих 5-7 нас
Хүүхдийн математик чадварыг хөгжүүлэх 3-5 нас
Хүүхдийн сэтгэхүйн хөгжлийг дэмжих, 3-5 нас