Хариу | Нvvр | Тестvvд | Таны анкет | Тусламж | Нэвтрэх
 
 

ТЕСТҮҮД

 • Сонгодог IQ тест
  • Тестийн нэр: Сонгодог IQ тест

   Хугацаа: 40 мин

   Асуултын тоо: 35

   Норм: 2006, 2008, 2013

   Олон улсын төвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн оюун ухааны тестүүдийн нэг төрөл нь “Сонгодог IQ тест” буюу “Classic IQ теst” юм. Ийм төрлийн тестүүд нь verbal-хэлний домайн байдаггүйгээрээ онцлог бөгөөд дэлхийн аль ч улсад ашиглах боломжтой байдаг. Стандартын IQ тестүүдийг бодвол асуултууд нь цөөн, техникийн олон үзүүлэлт багатай, тестийн админы ёс зүйн болон хууль эрх зүйн хязгаарлалт бага, оюуны болон сэтгэцийн хөгжлийн бэрхшээлтэй оролцогчдыг үнэлэх хэт мэргэжлийн асуудал агуулаагүй, үнэлгээ ба дүгнэлт гаргах процесс нь хялбар, интернэт, танхимын болон гэрийн төвшинд ашиглаж болдог зэрэг давуу талуудтай. Мөн сонгодог тестийн даалгавруудыг бодох ерөнхий аргачлал, алгоритм байдаггүй нь бас нэг давуу тал болдог.

   2006 оноос хойш монгол улсын хэмжээнд Сонгодог IQ тестийг 7000 гаруй насанд хүрэгчид өгсөн бөгөөд тэдгээр үр дүнд шинжилгээ хийж тестийг 2008 онд хоёрдох, 2013 онд гурав дахь удаагаа сайжрууллаа.

  Тест бөглөх

 • 1 ангийн хүүхдийн IQ тогтоох тест
  • Оюуны хөгжлийн насан дээрээ байгаа хүүхэд багачуудын IQ-г тогтооно.
   Хараа-орон зайн, логикийн, үгэн, асуудлыг шийдэх гэсэн дөрвөн үндсэн төрөлд хүүхдийн “оюун ухааны булчин” хэрхэн хүчтэй ажиллан нийлбэртэй оюуны хэр чадвартай байгааг энэ тест хэлж өгнө.

  Тест бөглөх

 • 2 ангийн хүүхдийн IQ тогтоох тест
  • Оюуны хөгжлийн насан дээрээ байгаа хүүхэд багачуудын IQ-г тогтооно.
   Хараа-орон зайн, логикийн, үгэн, асуудлыг шийдэх гэсэн дөрвөн үндсэн төрөлд хүүхдийн “оюун ухааны булчин” хэрхэн хүчтэй ажиллан нийлбэртэй оюуны хэр чадвартай байгааг энэ тест хэлж өгнө.

  Тест бөглөх

 • 3 ангийн хүүхдийн IQ тогтоох тест
  • Оюуны хөгжлийн насан дээрээ байгаа хүүхэд багачуудын IQ-г тогтооно.
   Хараа-орон зайн, логикийн, үгэн, асуудлыг шийдэх гэсэн дөрвөн үндсэн төрөлд хүүхдийн “оюун ухааны булчин” хэрхэн хүчтэй ажиллан нийлбэртэй оюуны хэр чадвартай байгааг энэ тест хэлж өгнө.

  Тест бөглөх

 • 4 ангийн хүүхдийн IQ тогтоох тест
  • Оюуны хөгжлийн насан дээрээ байгаа хүүхэд багачуудын IQ-г тогтооно.
   Хараа-орон зайн, логикийн, үгэн, асуудлыг шийдэх гэсэн дөрвөн үндсэн төрөлд хүүхдийн “оюун ухааны булчин” хэрхэн хүчтэй ажиллан нийлбэртэй оюуны хэр чадвартай байгааг энэ тест хэлж өгнө.

  Тест бөглөх

 • 5 ангийн хүүхдийн IQ тогтоох тест
  • Оюуны хөгжлийн насан дээрээ байгаа хүүхэд багачуудын IQ-г тогтооно.
   Хараа-орон зайн, логикийн, үгэн, асуудлыг шийдэх гэсэн дөрвөн үндсэн төрөлд хүүхдийн “оюун ухааны булчин” хэрхэн хүчтэй ажиллан нийлбэртэй оюуны хэр чадвартай байгааг энэ тест хэлж өгнө.

  Тест бөглөх

 • 6 ангийн хүүхдийн IQ тогтоох тест
  • Оюуны хөгжлийн насан дээрээ байгаа хүүхэд багачуудын IQ-г тогтооно.
   Хараа-орон зайн, логикийн, үгэн, асуудлыг шийдэх гэсэн дөрвөн үндсэн төрөлд хүүхдийн “оюун ухааны булчин” хэрхэн хүчтэй ажиллан нийлбэртэй оюуны хэр чадвартай байгааг энэ тест хэлж өгнө.

  Тест бөглөх

 • 7 ангийн хүүхдийн IQ тест
  • Оюуны хөгжлийн насан дээрээ байгаа хүүхэд багачуудын IQ-г тогтооно.
   Хараа-орон зайн, логикийн, үгэн, асуудлыг шийдэх гэсэн дөрвөн үндсэн төрөлд хүүхдийн “оюун ухааны булчин” хэрхэн хүчтэй ажиллан нийлбэртэй оюуны хэр чадвартай байгааг энэ тест хэлж өгнө.

  Тест бөглөх

 • 8 ангийн хүүхдийн IQ тест
  • Оюуны хөгжлийн насан дээрээ байгаа хүүхэд багачуудын IQ-г тогтооно.
   Хараа-орон зайн, логикийн, үгэн, асуудлыг шийдэх гэсэн дөрвөн үндсэн төрөлд хүүхдийн “оюун ухааны булчин” хэрхэн хүчтэй ажиллан нийлбэртэй оюуны хэр чадвартай байгааг энэ тест хэлж өгнө.

  Тест бөглөх

 • Танай хүүхэд оюуны чадвар өндөртэй юу?
  • Эцэг эх бүр л өөрийн хүүхдээ авъяастай, оюуны өндөр чадвартай байгаасай гэж хүсдэг. Харин энэ хүсэл нь бодит амьдралд хэр зэрэг биелдэг билээ?
   Та дараах тестээр өөрийнхөө хүүхдийг хэр зэрэг чадвартай байгааг мэдэж болно. Та дараах тестийг уншаад өөрийнхөө хүүхдэд бүрэн тохирч байвал тухайн асуулт бүрийг сонгоорой.

  Тест бөглөх

 • Оюун тархины тест
  • Тархи – таны сэтгэлгээ, суралцах үйлийн талаар юуг өгүүлж чадах вэ?
   Таны тархи баруун, зүүн гэж нэрлэгдэх 2 тал бөмбөлөгт хуваагдана.
   Баруун эсвэл зүүн гартай хүн гэж ялгадаг шиг баруун эсвэл зүүн тархи нь илүү ажилладаг хүн гэж ялгаж болно.
   Та аль тархиа давамгайлдаг гэдгийг мэдснээр илүү их амжилт гаргах боломжтой болно.

  Тест бөглөх

 • Авъяас, чадвар - ажил мэргэжлийн тест
  • Untitled DocumentТанд өгөгдсөн (төрөлхийн) чадварууд, танин мэдэхүйн дадал дүй, өнөөг хүртлэх хугацаанд хөгжүүлж
   ирсэн чадваруудыг тогтоож түүнд тохирсон ажил мэргэжлийг гаргана.

   • Илүүтэй хөгжсөн болон, зарим заяагдмал чадваруудаа тогтоож, түүнийгээ ашиглаж илүү үр дүнд хүрэх боломжтой болох
   • Сул, тааруу байгаа чадваруудаа тогтоож, өөрт тохирохгүй ажил мэргэжил сонгохоос зайлсхийх,
   сул талаа хөгжүүлэх, юуг чадахгүй байж болох талаараа илүү ихийг мэдэж авна.

   Тест нь нийт 255 асуулттай, 70 минутын хугацаатай үргэлжлэх ба нийт 8 хэсгээс бүрдэнэ.
   Илүү дэлгэрэнгүй тайлбарыг Тестийн танилцуулга хэсгээс үзнэ үү.

  Тест бөглөх

 • Ажлын шалгалтанд бэлтгэгчдэд зориулсан тест
  • Төрийн албан хаагчийн шалгалт төдийгүй томоохон компаниуд хүний нөөцөө шалгаруулахдаа “Сэтгэх чадвар, IQ”-ын тестийг авах болсон.
   Ажил горилогч танд дэм болох үүднээс IQ тестийн бодлого дасгалыг ямар аргаар ухаан уралдуулан ажиллах талаар тестийг орууллаа. “Ажлын шалгалтанд бэлтгэгчдэд зориулсан тест” нь заавар, зөвөлгөө, хариу бүхий ерөнхий нэг тест болон 4 дэд тестнээс бүрдэнэ.
   IQ тест бөглөхдөө тесттэй ажиллах арга, дэвшүүлж буй асуудал, бодлого дасгалуудын талаар бага мэдлэгтэй ч өөрийнхөө таамаглал, оюуны чадварыг ашиглан бөглөдөг. Иймд та оюун ухааныг хөгжүүлэх төрөл бүрийн бодлого дасгалуудын хариуг олох, эдгээр тестийг судалж бөглөж үзвэл тест бөглөх чадвар аяндаа сайжирна.
   Тестийн талаарх санал хүсэлтээ сайтын “Харилцах хаяг” хэсэгт болон azzaya@iqcenter.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

  Тест бөглөх

 • Визуал сэтгэлгээний IQ тогтоох тест
  • Энэ тест нь хүний сурах явцад олж авсан чадвараас гадна байгалиас заяасан чадварыг шалгахад голчлон зориулагдсан юм. Визуал тест авъяас чадварыг шалгадаг чухал шалгуурын нэг ба орон зайг мэдэрч, огторгуйд дүрсийг өдөлгөөнд оруулан, өнгөний зохицлыг олж дүрслэх чадварыг шалгадаг. Та график, дизайн, хэвлэл, сурталчилгаа, чимэглэл болон ямар нэгэн өнгө, дүрс, хэмжээс, дизайнтай холбоотой ажил эрхэлдэг л бол өөрийгөө нэг шалгаж үзэхгүй бол горигүй.

  Тест бөглөх

 • Логик сэтгэлгээний IQ тест
  • Сэтгэн бодох үйл ажиллагааны тодорхой нэг хандлага, арга барил, загварыг логик сэтгэлгээ хэмээн ойлгож болох юм. Бид тоон цифрийн тусламжтайгаар тооцон бодож, үгээр дамжуулан хүүрнэн ярилцаж, сэтгэлгээний хэлбэрээр аливаа зүйлийг төсөөлдөг. \r\n Та удирдах албан тушаалтан, программист, эдийн засгийн болон санхүүгийн ажилтан ер нь хэн ч байсан гэсэн логик сэтгэлгээнийхээ түвшинг мэдэж аваарай.

  Тест бөглөх

FACEBOOK BOX

САНАЛ АСУУЛГА

Хэн нь илүү EQ-тэй байдаг вэ?
Эмэгтэйчүүд
Эрэгтэйчүүд
Үр дүн (7611) | Бусад